EPB-verslaggeving: hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer u over een eerste versie van uw bouwplannen beschikt, kan u ons contacteren en een offerte opvragen. Dat kan via dit formulier. Meer informatie omtrent onze prijzen vindt u hier.

Voorcalculatie

Eenmaal de bouwplannen definitief zijn, kunnen we overgaan tot de voorcalculatie. Hiervoor ontvangen we, naast de definitieve plannen, best zoveel mogelijk concrete gegevens: lastenboeken, details voor de bouwknopen, technieken die u wil gebruiken... Op basis van deze gegevens wordt een eerste berekening gemaakt van de energieprestaties van de woning of het gebouw. Voor ontbrekende gegevens werken we in grote mate met 'standaard' onderdelen: materialen of installaties die door het gros van de bouwheren worden toegepast. Dit kan uiteraard aangepast worden op het moment dat u een beter zicht heeft op de materialen en technieken die in uw project zullen gebruikt worden. 

Deze resultaten worden in een eerste rapport gegoten, met een overzicht van de resultaten en de aannames die gehanteerd werden. Indien niet voldaan wordt aan de eisen (de wettelijke eisen, of uw wensen als bouwheer), wordt dit expliciet vermeld. We suggereren dan ook mogelijke oplossingen en/of alternatieven, waarbij we beroep kunnen doen op onze uitgebreide ervaring om de best passende mogelijkheden naar voren te schuiven.

Startverklaring

Wanneer op basis van de ontvangen gegevens en na overleg met de klant, een finale berekening gemaakt is, wordt deze gebruikt voor het opstellen van de startverklaring. Deze moet ten laatste voor de start van de werken aangemeld worden via de server van het Vlaams Energieagentschap.

Tijdens de werken

Na het indienen van de startverklaring is het tijd om de bouwwerken aan te vatten. Gedurende deze hele fase blijven we graag beschikbaar voor vragen of verdere toelichting. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat het materiaal dat u selecteerde niet meer voor handen is of dat u bepaalde details om technische redenen moet wijzigen. Het is dan goed om de impact op de energieprestaties na te gaan. Ook indien u niet weet of het voorstel van een leverancier aan de vereisten voldoet, kan u dit door ons laten nakijken. 
Bij al dit soort vragen staan we u graag bij tijdens het bouwproces.

Tijdens de werken is het ook belangrijk om de nodige stavingsstukken te verzamelen die nodig zijn bij de eindaangifte. 

Eindaangifte

Na afloop van het bouwproces of nadat het gebouw in gebruik genomen is, wordt de EPB-eindaangifte opgemaakt. De eindaangifte voor nieuwbouwwoningen dient opgemaakt te worden binnen 12 maanden na de eerste van beide data. De eindaangifte voor renovatie of ingrijpende energetische renovatie dient uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de vergunning ingediend te worden. We vragen u om ons op de hoogte te stellen zodra u uw woning in gebruik neemt of de werken beëindigd zijn, zodat wij de afwerking van uw dossier kunnen inplannen en afhandelen.

De eindaangifte geeft de uitgevoerde situatie van uw woning weer en wordt opgemaakt op basis van stavingsstukken die u ter beschikking stelt (facturen, foto's...). Indien er onvoldoende stavingsstukken voorhanden zijn, wordt een waarde bij ontstentenis ingegeven in de software die altijd nadeliger is dan de werkelijke waarde en dus een slechter E-peil als resultaat zal hebben. Het is dus belangrijk dat u tijdens de werken alles goed bijhoudt, wat ook eenvoudiger is dan achteraf alles te moeten opzoeken. 

Indien de berekening volledig is, en met uw akkoord, dienen wij de eindaangifte in bij het Vlaams Energieagentschap. Wanneer het gaat om een nieuwbouwproject (dus niet in geval van renovatie), wordt daarenboven ook een EPC opgemaakt. 

Gekoppelde diensten

Heel vaak bieden wij een totaalpakket van diensten aan. Omdat een aantal zaken gemeenschappelijk bekeken of behandeld kunnen worden, kunnen we hier scherpere prijzen voor aanbieden. Als klant heeft u het voordeel van 1 centraal aanspreekpunt voor al deze diensten. EPB-verslaggeving wordt vaak gecombineerd met: