Prijzen EPB-verslaggeving

 

Onze basisprijs (standaard project) bedraagt:

  • 500 euro excl BTW voor verbouwingen
  • 650 euro excl BTW voor ingrijpende energetische renovatie (IER - zie verder)
  • 650 euro excl BTW voor nieuwbouw van woningen

Dit omvat steeds: 

  • Voorcalculatie met feedback
  • Opstellen en indienen startverklaring
  • Beschikbaarheid voor feedback tijdens de werken
  • Opstellen en indienen eindverslag

Voor stedenbouwkundige aanvragen ingediend na 1 januari 2011 dienen bouwkopen in rekening gebracht te worden. Dit kan op drie verschillende manieren gebeuren, die elk een verschillende meerkost met zich meebrengen: 

  • Forfaitaire toeslag: Bij deze methode wordt een forfaitaire toeslag ingerekend bij de berekening van het K-peil. Hierdoor verhoogt het K-peil met 10 punten, waardoor deze methode niet aan te raden valt. Deze methode brengt echter geen meerkost met zich mee.
  • Methode van EPB-aanvaarde bouwknopen: Deze methode is een vereenvoudigde berekeningsmethode, en maakt gebruik van een aantal standaard bouwknopen, aangevuld met al dan niet aanwezige niet-EPB-aanvaarde bouwknopen die worden doorgerekend door de verslaggever. De aanvaarde bouwknopen geven aanleiding tot een toeslag op het K-peil van 3 punten, de niet-aanvaarde bouwknopen brengen – afhankelijk van de uitvoering – een variabele toeslag met zich mee van -3 tot +3 punten.  Deze methode draagt een meerkost van 200 euro excl. BTW.
  • Gedetailleerde methode: Bij deze methode worden alle bouwknopen gedetailleerd doorgerekend door de EPB-verslaggever. Hierdoor ontstaat een variabele K-peil toeslag.  Deze toeslag kan negatief, maar ook positief zijn, afhankelijk van de uitvoering. Voor deze methode rekenen wij een meerkost van 75 euro excl. BTW per type bouwknoop.

Sinds 1 januari 2015 wordt er voor verbouwingen een onderscheid gemaakt tussen een gewone verbouwing en een ingrijpende energetische renovatie (IER). Indien minimaal 75% van de (aan buitenlucht grenzende) gebouwschil vernieuwd of gerenoveerd wordt (vernieuwen of isoleren dak, na-isolatie van de muren, vervangen van de vensters ....) én minstens de opwekker om een bepaald binnenklimaat te realiseren (verwarming of koeling) wordt vervangen, dan spreken we over een ingrijpende energetische renovatie of IER. Indien deze voorwaarden niet vervuld zijn, hebben we het over een gewone verbouwing.

Qua behandeling binnen de EPB-berekening en prestatie-eisen lijkt een IER meer op een nieuwbouwproject dan op een gewone verbouwing. Bij een IER is sinds 2016 ook een ventilatieprestatieverslag verplicht. 

Voor beide soorten verbouwprojecten zijn andere eisen van toepassing.
Voor bouwaanvragen ingediend in 2014 of vroeger gelden de prijzen van een eenvoudige verbouwing.

Voor meer info of offerte: neem contact met ons op.