Wat is EPB

Energieprestatie en Binnenklimaat

EPB staat voor Energieprestatie en Binnenklimaat. De EPB-regelgeving legt minimale vereisten vast voor de energieprestaties van nieuwe gebouwen en voor het binnenklimaat in die gebouwen. 

Energieprestaties

Wellicht is het E-peil het best gekende prestatiepeil op vlak van energie. Het is een maat voor de energieprestatie van een woning en de vaste installaties ervan in standaardomstandigheden en maakt het mogelijk om het energieverbruik van verschillende gebouwen met elkaar te vergelijken. Een lager E-peil betekent een lager verwacht energieverbruik. Let op: hoewel de rekenmethodiek probeert een goede inschatting te maken van de energiebehoefte van een gebouw, kan de waarde niet gebruikt worden om een inschatting te maken van het reële verbruik! Dit is namelijk ook afhankelijk van de gebruiker.

Naast het E-peil is ondertussen ook het K-peil redelijk goed ingeburgerd. Het K-peil drukt uit hoe goed de gebouwschil geïsoleerd is. Een lager K-peil betekent een beter geïsoleerde woning. 

Het K-peil is voor bouwaanvragen sinds 2018 echter vervangen door het S-peil of het "schilpeil". Dit peil vat de energetische kwaliteit van de schil in één getal samen en houdt rekening met zowel de warmteverliezen als de warmtewinsten. Dit peil is van toepassing per wooneenheid, anders dan het K-peil dat van toepassing was voor het volledige gebouw. 

Naast het K-peil, S-peil en het E-peil zijn er doorheen de jaren nog andere vereisten bijgekomen. Zo moet de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming beperkt worden en moet er een minimum-aandeel aan hernieuwbare energie voorzien worden. 

Daarnaast wordt er ook voor heel wat aparte elementen specifieke eisen gesteld: minimale isolatie-waarden voor schildelen (muren, ramen, ...), minimumvereisten voor de technische installaties, ventilatie ... 

Meer informatie over welke eisen van toepassing zijn voor de verschillende types projecten, is bovenaan terug te vinden. 

Binnenklimaat

Om een goed S- en E-peil te krijgen moet een woning goed geïsoleerd worden. Een luchtdichte afwerking is daarbij ook van belang om ongecontroleerd verlies van warme lucht te vermijden. Dit betekent echter dat, in vergelijking met woningen van weleer, er heel wat minder (ongecontroleerde) ventilatie langs kieren en spleten kan plaatsvinden. 

Om te zorgen dat de kwaliteit van het binnenklimaat hier niet onder leidt, worden de energievereisten gecombineerd met eisen op vlak van ventilatie. Sinds 2016 is er naast EPB-verslaggeving ook een bijkomende ventilatieverslaggeving nodig voor nieuwbouwprojecten en voor ingrijpende energetische renovaties.